Masz kredyt frankowy? Co się bardziej opłaca? Ugoda proponowana przez bank czy Sąd? 

4.9/5 - (15 votes)

Bank może proponować ugodę w kredycie frankowym, który na pierwszy rzut oka może wydawać się kredytobiorcy korzystna. Czy Sąd nadal jest lepszą opcją?

2023: Rok Wyzwań dla Frankowiczów i Banków

W 2023 roku, frankowicze doświadczyli przełomowego momentu w kwestii kredytów frankowych. W obliczu możliwości unieważnienia umowy kredytowej i odzyskania setek tysięcy złotych, wiele osób uznało, że podpisanie ugody z bankiem nie jest już atrakcyjne. Zaskakująco, mimo zapewnień banków, sądy skutecznie i bez wątpliwości radzą sobie z rozpatrywaniem spraw dotyczących niesprawiedliwych warunków umów. W większości przypadków – aż 97% – decyzje sądowe okazują się niekorzystne dla banków, co przyczynia się do wzrostu nadziei na unieważnienie umów i sprawiedliwe rozliczenia.

Unieważnienie Umowy: Korzyści dla Kredytobiorców

Unieważnienie umowy kredytowej w sądzie otwiera dla frankowiczów drzwi do odzyskania pełnego nienależnie zapłaconego świadczenia wraz z odsetkami za zwłokę. W takim przypadku, kredytobiorca zobowiązany jest jedynie do zwrotu pożyczonego kapitału. Ta perspektywa sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na długotrwały proces sądowy zamiast szybkiej ugody z bankiem.

Ugody Bankowe: Czy Naprawdę Oferują Korzyści?

Z drugiej strony, banki proponują frankowiczom ugody, które przekształcają kredyt w złotówki według nowych zasad. Mimo umorzenia części zadłużenia, takie rozwiązanie często wiąże się z podwyższeniem oprocentowania, co w praktyce może minimalizować lub nawet eliminować korzyści finansowe. Nie dziwi zatem fakt, że wielu kredytobiorców odrzuca te propozycje, widząc w nich niewystarczające rozwiązanie.

Czy Banki Zmienią Trend Przy Pomocy Ustawy Frankowej?

Sektor bankowy, zdesperowany sytuacją, naciska na rządzących o wznowienie prac nad kontrowersyjną ustawą antyfrankową. Z pomocą Komisji Nadzoru Finansowego, która już opracowała projekt tej ustawy, banki mają nadzieję na wprowadzenie systemowych regulacji, które mogłyby zmienić obecny stan rzeczy. Czy banki, wspierane przez szefa UKNF, mają realne szanse na przeforsowanie takiej ustawy, która mogłaby wpłynąć na obecny kierunek rozliczeń?

Rozstrzygnięcia Sądowe: Dlaczego Są Korzystniejsze niż Ugody?

W polskich sądach toczy się około 150 tysięcy indywidualnych spraw dotyczących kredytów frankowych. Wzrost liczby tych spraw jest znacząco wyższy w porównaniu z liczbą dobrowolnych ugód oferowanych przez banki. Wynika to z faktu, że unieważnienie umowy kredytowej w sądzie jest znacznie bardziej opłacalne dla kredytobiorców. Wielu frankowiczów woli czekać nawet kilka lat na prawomocny wyrok, niż zdecydować się na szybką, lecz mniej korzystną ugodę z bankiem.

Konwersja Kredytu w Ramach Ugody: Co To Oznacza dla Kredytobiorcy?

Dobrowolna ugoda z bankiem oznacza przeważnie konwersję kredytu na złotówki zgodnie z aktualnym kursem. Chociaż taka ugoda może prowadzić do zmniejszenia zadłużenia, często wiąże się również z wyższą stopą oprocentowania. Efektem jest redukcja lub nawet całkowita utrata korzyści finansowych związanych z redukcją salda zadłużenia. Z tego powodu wiele osób rezygnuje z takiej opcji, widząc w niej niewystarczające rozwiązanie swoich problemów finansowych.

 Wybór Frankowiczów w 2023

W obliczu tych rozważań, 2023 rok staje się kluczowym momentem dla frankowiczów i banków. Decyzje dotyczące ugód i procesów sądowych mają dalekosiężne konsekwencje finansowe zarówno dla indywidualnych kredytobiorców, jak i dla całego sektora bankowego. Warto obserwować rozwój sytuacji, aby zrozumieć, jakie dalsze kroki zostaną podjęte w tej dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Frankowicze z Centrum Odszkodowań SOS

Nasza kancelaria ma na swoim koncie same sukcesy w procesach z bankami i choć może często wynegocjować warunki ugody i porozumienie z bankiem to z doświadczenia nie opłaca się zawrzeć ugody. Banki po wyrokach z TSUE z grudnia 2023 roku nie mogą otrzymać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału a konsument ma prawo do odzyskania całości swojego roszczenia. W przypadku postępowania sądowego może też otrzymać odsetki za opóźnienie, których banki nie oferują w ramach ugody. Dodatkowo w przypadku ugody kredyt może być zamieniony na złotówki co z obecnym WIBOR-em jest jak wpadnięcie z deszczu pod rynnę. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy banki nie mają prawa do żadnych innych kwot poza wypłaconym kapitałem a bank musi zwrócić każdą wypłaconą złotówkę powyżej kwoty kapitału. Jest to zatem darmowy kredyt. Zapraszamy do kontakty w celu analizy postanowień umowy i wyliczeń kwot do odzyskania ze strony banku.