W związku ze zwiększeniem ilości pojazdów na drodze a co za tym idzie wzrostem natężenia ruchu drogowego, który nie może być obsłużony przez często nie przygotowaną i nie rozwijającą się infrastrukturę drogową drastycznie zwiększa się ilość kolizji ale też niestety wypadków drogowych. Trzeba przy tym pamiętać, że wypadki to również wszelkiego rodzaju inne zdarzenia drogowe, które skutkują uszczerbkiem na zdrowiu lub ogólnym rozstrojem zdrowia. Czasami o wypadku decydują ułamki sekundy i mimo najlepszej uwagi nie można ich uniknąć szczególnie kiedy zdarzają się z winy osób trzecich. Po wypadku osoby poszkodowane potrzebują nie tylko dostępu do opieki medycznej ale ze względu na odległe terminy w NFZ również gotówki aby mieć dostęp do prywatnych punktów rehabilitacyjnych. Ponieważ Ubezpieczalnie robią wszystko aby zniechęcić poszkodowanych do roszczeń pomoc profesjonalnego Centrum Odszkodowań S.O.S. jest często jedynym ratunkiem w tej ciężkiej sytuacji losowej i pozwala na skuteczne leczenie.

Profesjonalna Pomoc – Zdobądź Odszkodowanie Za Wypadek Komunikacyjny
Aby pomóc osobie poszkodowanej musimy dokonać analizy sprawy. Jest ona zawsze bezpłatna i dokonywana wstępnie telefonicznie bądź mailowo a po podpisaniu umowy i pełnomocnictwa Centrum Odszkodowań S.O.S rozpoczyna się proces roszczenia. Aby dokonać wstępnej oceny rodzaju szkody, wielkości i zasadności roszczeń o odszkodowanie potrzebujemy wglądu do do dokumentacji medycznej, opisu zdarzenia i oświadczenia osoby poszkodowanej. Pomagamy zdobyć niezbędną dokumentację z policji i szpitala, a także podpowiadamy jak udokumentować doznaną szkodę osobową. Sprawa o odszkodowanie powypadkowe jest prowadzone przez doświadczony zespół prawników, zarówno na etapie negocjacji i mediacji z ubezpieczycielem, jak również – jeśli jest taka konieczność – w sądzie.

Każdy, kto poniósł stratę w wyniku wypadku komunikacyjnego, ma prawo domagać się zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała, ale także zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych, czy kosztów leczenia zarówno szpitalnego, jak i poza szpitalnego. W przypadku konieczności zakupu sprzętu medycznego przysługuje zwrot poniesionych kosztów, a także odszkodowanie z tytułu opieki wykonywanej przez osoby trzecie.

Pomagamy poszkodowanym kierowcom, walczymy o odszkodowanie dla pasażera, zdobywamy zadośćuczynienie za potrącenie na pasach. Nie pobieramy zaliczek, działamy szybko i profesjonalnie.