5/5 - (2 votes)

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymać poradnik żałoby

Żałoba po stracie osoby bliskiej niesie za sobą konsekwencje natury psychicznej. Warto zapoznać się ze stadiami żałoby, oddziaływaniem na życie codzienne oraz innymi czynnikami wpływającymi na życie po utracie osoby bliskiej w tak niespodziewanym zdarzeniu jak wypadek. Emocje i zachowania towarzyszące osobom po traumie śmierci osoby bliskiej często są niezrozumiałe dla jej samej ale też dla otoczenia. Zdrowie psychiczne rodziny dotkniętej stratą jest niesamowicie ważne a zadbanie o siebie i najbliższych może uchronić ich przed skutkami traumy na całe życie. Jeśli chcesz otrzymać poradnik żałoby opisujący zagadnienia związane z żałobą wpisz adres e-mail na który chcesz go otrzymać w wersji PDF.
MB Ajax Loading