5/5 - (8 votes)

Każdy z nas może ulec wypadkowi przy pracy. Często konsekwencje takich wypadków ponoszone są przez wiele lat a nawet przez całe życie. Udział w takim wypadku może być całkowicie niezawiniony a odpowiedzialność za zdarzenie może ponosić pracodawca przez nieodpowiednie zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, nieodpowiednie przygotowanie pracownika do wykonywanej czynności lub przez inne zewnętrzne czynniki. Mimo tego, że jest możliwość prawna dochodzenia świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku przy pracy wielu poszkodowanych nie decyduje się na takie roszczenie mając obawy o utratę stanowiska bądź represje ze strony pracodawcy. To często prowadzi do przedawnienia sprawy, wypadki przy pracy przedawniają się po trzech latach, poszkodowany natomiast zostaje ze skutkami wypadku na całe życie w międzyczasie zmieniając prace kilkukrotnie. Profesjonalne podejście Centrum Odszkodowań S.O.S. pozwala naszym klientom nie tylko na otrzymanie należnych świadczeń ale dzięki pomocy prawnej na uniknięcie jakichkolwiek konsekwencji roszczenie względem pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków to nie pracodawca pokrywa kwotę odszkodowania a Ubezpieczyciel pracodawcy.

W celu zaopiniowania możliwości uzyskania odszkodowania potrzebujemy wglądu do dokumentacji medycznej jak również co najważniejsze do protokołu BHP wypisanego przez powołaną do tego osobę przez zakład pracy.