Rate this page

Wypadek samochodowy odciska się piętnem na jego uczestnikach ale też na ich najbliższej rodzinie. Częstym skutkiem wypadków komunikacyjnych jest PTSD czyli zespół stresu pourazowego, ten sam, który równie często występuje u żołnierzy wracających z działań wojennych. Objawy tej choroby to nawracające i niechciane myśli i wizje dotyczące zdarzenia te z kolei wywołują silne reakcje przestrachu w ciele ofiary, które odbiera te nawracające wizje jako realne zagrożenie motywując najsilniejszym impulsem występującym w naturze cały organizm do walki z lub ucieczki od zagrożenia. Kiedy takie niechciane wizje zdarzają się czasem i kilkanaście razy dziennie ciało jest w stanie ciągłego napięcia, ofiarę boli brzuch lub ma silne migreny, często występuje również kołatanie serca jak i napady paniki. Ofierze towarzyszy bezradność i bezsilność wobec wywoływanego co chwila lęku i przerażenia, traci poczucie kontroli nad swoim ciałem. Ofiara zaczyna unikać stopniowo wszystkich rzeczy, które mogą o tym wypadku przypominać np. rozmów o tym lub jazdy samochodem w pierwszym etapie choroby a po czasie nawet wychodzenia z domu. Te zamknięcie się na świat zewnętrzny zamyka ofiarę wypadku ze swoim rozstrojonym ciałem, które z kolei zaczyna przerażać właściciela nie wiedzącego jakie są przyczyny tych nagłych, niechcianych i tak intensywnych reakcji.

Jeśli w odpowiedniej chwili nie udzielona zostanie pomoc psychologiczna przedłużające się PTSD może przerodzić się w trwałą zmianę osobowości. Ofiara wypadku staje się wtedy o wiele bardziej zlękniona niż przed wypadkiem, wycofuje się z życia rodzinnego i społecznego, przestaje sobie radzić z obiektywnie błahymi problemami często winiąc siebie samą za to co się w niej dzieje. W ciałach ofiar pojawiają się niewytłumaczalne medycznie bóle w różnych jego częściach, mogą pojawić się problemy dermatologiczne tj. plamy na ciele lub swędzenie skóry, problemy kardiologiczne lub przewodu pokarmowego. Ofiara zaczyna oczekiwać zagrożenia jest przygotowana i przekonana, że coś złego za chwilę nastąpi a jej ciało jest stale napięte w przygotowaniu na to co rzekomo ma się stać. Niestety samo to oczekiwanie i związane z tym napięcie wraz z ciągłą irytacją czy nawet agresją ofiary miotającą się wewnętrznie rzeczywiście przyciąga kolejne nieszczęścia tj. wykluczenie z grupy społecznej czy rozpad rodziny. Dodatkowo ofiara wypadku w celu uśmierzenia bólu często sięga po środki farmakologiczne czy też alkohol bądź inne substancje psychoaktywne czym łagodzi jedynie objawy choroby przynosząc krótkotrwałą ulgę nie dotykając jednak sedna problemu. Życie wydaje się takiej osobie jak pasmo nieszczęść a czynności i zainteresowania kiedyś sprawiające przyjemność nie przynoszą już satysfakcji i bywają całkowicie zaprzestane.

Dzieci, które doznały traumy wypadku samochodowego bezpośrednio np. przy potrąceniu jako pieszy bądź urazie jako pasażer gdy tylko otrzymają odpowiednie wsparcie dorosłych potrafią dosyć szybko dojść do równowagi sprzed wypadku. Gorzej jest jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego ginie rodzic bądź rodzeństwo dziecka. Wtedy może nastąpić cofnięcie w rozwoju, możliwa jest utrata mowy, dzieci mogą zamknąć się w sobie i zatracić wcześniejsze zdolności do interakcji z otoczeniem. Czasem kończy się to nawet pobytem w zakładzie psychiatrycznym co jest tym dotkliwsze, iż pozbawia dziecka wsparcia innych członków rodziny jakie dziecku pozostały.

Dlatego niezwykle ważne jest udzielenie wsparcia psychologicznego ofiarom wypadków samochodowych tak aby wiedziały one, że to co się z nimi dzieje, niezależnie od tego jak dziwne może się to im wydawać, jest naturalną reakcją na tak intensywną traumę i zagrożenie ich życia. Ponadto terapia, dostępna dla ofiar wypadków pozwala im przejść do równowagi w życiu, takiej jak sprzed wypadku, ze spokojem spojrzeć w przeszłość na te wydarzenie i ponownie odczuwać zadowolenie i radość z życia.

Centrum Odszkodowań SOS w ramach swoich działań przy uzyskiwaniu należnych świadczeń odszkodowawczych proponuje i w razie potrzeby zapewnia opiekę psychologiczną swoim klientom. Zapraszamy do zapytań przez nasz formularz kontaktowy.