Odszkodowanie dla pieszego

Jakie odszkodowanie za potrącenie na pasach może uzyskać pieszy? Pieszy jest najbardziej narażony na urazy przy wypadku drogowym. Jakie odszkodowanie za potrącenie może uzyskać? Czy kierowca, sprawca wypadku ponosi osobistą…

Czytaj dalej Odszkodowanie dla pieszego

Renta z polisy OC sprawcy wypadku

Wypadek komunikacyjny powoduje szkody i obrażenia przez które osoba poszkodowana może utracić zdolność do pracy a czasem do samodzielnej egzystencji. OC sprawcy wypadku pokrywa też rentę z tytułu takiej szkody…

Czytaj dalej Renta z polisy OC sprawcy wypadku

Nasze Wygrane

Wygrana z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym! Od 2005 roku w kilkukrotnych próbach przez różnych pełnomocników nasza klientka próbowała bezskutecznie uzyskać należne jej zadośćuczynienie za szkody doznane w wyniku wypadku spowodowanego przez…

Czytaj dalej Nasze Wygrane

Czym jest Odszkodowanie?

Odszkodowanie to świadczenie pieniężne, mające na celu naprawienie szkody poniesionej przez osobę poszkodowaną. Jest to forma rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu, szkody majątkowe lub inne straty. Kodeks Cywilny określa zasady,…

Czytaj dalej Czym jest Odszkodowanie?

Sankcja Kredytu Darmowego

W ostatnich latach, coraz większą uwagę zwraca się na temat sankcji kredytu darmowego. Jest to zagadnienie, które zyskało szczególną popularność zarówno wśród kredytobiorców, jak i instytucji finansowych. Kredyt, będący jednym…

Czytaj dalej Sankcja Kredytu Darmowego