Błędy Medyczne - pomoc w odszkodowaniach - Centrum SOS skip to Main Content
+48 534 11 11 13 biuro@co.sos.pl
1200px-US_Navy_040723-N-8977L-008_Navy_Hospital_Corpsmen_and_Medica
Odszkodowanie Za Błąd Medyczny

Każdemu z nas może przytrafić się wizyta w szpitalu z jakichkolwiek powodów a ponieważ po stronie obsługującej pacjentów pracują ludzie podatni na błędy może przytrafić się błąd medyczny nawet w wydawałoby się najprostszych zabiegach medycznych. Lekarze, chirurdzy i inny personel medyczny często pracuje dłużej niż powinien a zmęczenie wpływa na koncentrację. Uzyskanie odszkodowania za błąd medyczny nie wiąże się z konsekwencjami prawnymi dla personelu szpitala ponieważ każda jednostka medyczna ma obowiązek ubezpieczenia się od takich wypadków.  Do błędów medycznych zaliczają się błędny zabieg, dokonanie błędnej diagnozy, zakażenie bakterią, nie wykrycie choroby  i wiele innych. Tym samym za szkodę mogą odpowiadać lekarz, ratownik medyczny, ale także pielęgniarka, czy stomatolog.

Roszczenie odszkodowawcze przysługuje każdemu pacjentowi, który w wyniku zaniechań lub podjętych działań doznał uszczerbku na swoim zdrowiu. Tym samym sytuacja, w której szkoda powstała w toku hospitalizacji, wykonywanej operacji, czy zabiegu przeprowadzonego w przychodni, będzie traktowana, jako błąd medyczny. Przepisanie niewłaściwego leku, niedopełnienie obowiązków, czy też łamanie praw pacjenta oznacza, że wyrządzono szkodę, za którą może on domagać się odszkodowania. Ponadto odszkodowania może domagać się każda osoba, która nie została przyjęta do szpitala, co skutkowało w jej przypadku szkodą na zdrowiu. Roszczenia z tytułu odszkodowania za błąd medyczny przysługują także, rodzinie pacjenta zmarłego wskutek niewłaściwego postępowania personelu medycznego.

Niestety w warunkach Polskich dochodzenie odszkodowań ze względu na błędy medyczne często wiąże się z procesem sądowym a ocena sprawy wymaga profesjonalnego przygotowania i wiedzy, która pozwoli na wycenę należnego odszkodowania jak również na skuteczne prowadzenie sprawy. Zdarza się, że odszkodowanie można uzyskać na drodze postępowania przedsądowego natomiast zwykle dotyczy to oczywistych przypadków.

Centrum Odszkodowań S.O.S. jest merytorycznie przygotowane na prowadzenie spraw odszkodowawczych w wyniku błędów medycznych i na reprezentację zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.

Skontaktuj się z nami!

Typ szkody:

logo
Back To Top